Dat zet een hefboom naarmate je de resultatenrekening afdaalt: brutowinst maal drie, bedrijfswinst maal vier, nettowinst maal negen. Over de eerste negen maanden van het lopende boekjaar ging de omzet nog eens 42 procent hogerDe reden is dubbel. Ten eerste speelt Canada Goose bijzonder goed in op het feit dat outdoorkleding via de catwalk Main Street verovert. De helrode parka die Canada Goose samen met het retehippe Parijse huis Vêtements ontwikkelde, is via Rihanna uitgegroeid tot hét hebbeding in New York.Rihanna brengt ons bij de tweede reden: geniale marketing. Canada Goose is niet vies van wat product placement, dankbaar gebruikmakend van het feit dat zijn parka al decennia tot de standaardoutfit van Hollywood-regisseurs hoort. Dennis Quaid bijvoorbeeld trekt in ‘The Day After Tomorrow’ (foto) een Canada Goose aan voor hij een bevroren wereld gaat redden.

Maar vooral, je koopt met Canada Goose niet alleen een parka-aandeel. Je koopt een stuk van wat met ‘anti-Trump’ Justin Trudeau als premier het coolste land ter wereld is: Canada. Canada Goose is zo Canadees dat het bedrijf bij de waslijst risicofactoren op pagina 23 van het prospectus verstoring van de productie wegens ‘extreme local weather’ in thuisbasis Toronto vermeldt.Heel treffend voor een bedrijf dat zijn strategie kernachtig als ‘elevating winter’ samenvat.

Veel grote banken werden toen gered met belastinggeld (bail-out). Banken die in hoge nood verkeren, moeten voortaan eerst denken aan een interne oplossing, waarbij de aandeelhouders en sommige verschaffers van vreemd vermogen een bijdrage leveren (bail-in).De hard bevochten deal tussen Dexia en andere schuldeisers van de Oostenrijkse zombiebank Heta met de Oostenrijkse overheid illustreert het spanningsveld.Een belangrijke Europese eis gaat schuil achter de cryptische afkorting MREL, wat staat voor ‘minimum requirement for own funds and eligible liabilities’. Dat is een buffer van zowel eigen middelen als vreemd vermogen die een bank in een noodsituatie moet kunnen inzetten.